Medewerker aannemen? Dit moet u regelen

Neemt u een medewerker aan? Zorg dan dat u op tijd de zaken geregeld heeft.

Bij een dienstbetrekking moet u het volgende regelen, uiterlijk de dag voordat uw werknemer gaat werken:

Gegevens werknemer administreren:

  • U moet van hem de gegevens voor de loonheffingen ontvangen.

  • U moet zijn identiteit vaststellen.

  • U moet de eerstedagsmelding (laten) insturen.

Let op!
Als uw werknemer op dezelfde dag gaat werken als waarop u hem aanneemt, moet u deze verplichtingen op die dag nakomen, voordat uw werknemer met werken begint.
Bij fusie of overname en dergelijke kunt u soms van deze regels afwijken.

Anoniementarief
Als u of uw werknemer de regels voor de gegevens voor de loonheffingen of voor het vaststellen van de identiteit niet nakomt, past u het zogenoemde anoniementarief toe.
Voor het eerst een werknemer in dienst
Als u voor het eerst een werknemer in dienst neemt, moet u zich ook als werkgever aanmelden